Persson Invest

Persson Invest är ett familjeägt aktiebolag. Företaget grundades 1932 när bröderna Sven och Gustaf blev återförsäljare för Volvo i Östersund.

Företaget finns i Norge och Sverige från Mälardalen till Treriksröset. Verksamheterna omsätter drygt 7 miljarder kronor och har ca 1 300 medarbetare. Dagens ägare är ättlingar till Sven i andra till fjärde generationerna. Sedan 1932 ligger huvudkontoret i Östersund.

De sex kärnverksamheterna är:

 • Försäljning och service av lastbilar och bussar i två bolag med det gemensamma namnet Wist, samt i Östersunds Lastbilsservice (76 % ägarandel)
 • Försäljning och service av personbilar och transportbilar i Bilbolaget Nord 
 • Hyvleriverksamhet i Valbo Trä
 • Skogsförvaltning
 • Fastigheter
 • Förnybar energiproduktion

I Persson Invest ingår även administrationsbolaget Ekonomipartner och 4 hälftenägda intressebolag: Gällö Timber (sågverk), Sjöbodarna (bostäder), Mullbergs Vindpark och JP Vind (vindkraft). Betydande ägarandelar finns i Hocksjön Vind (25%), fastighetsbolagen Diös (15,4%) och NHP Eiendom (14,1%).

Alla branscher
 • Alla branscher
 • Personbilar
 • Lastbilar & bussar
 • Fastigheter
 • Skog
 • Hyvleri
 • Vind
Bjorn Rentzhog, VD och Koncernchef Persson Invest

Björn Rentzhog

VD och Koncernchef

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB