Siffror i sammandrag

Koncernen i sammandrag 2020 (MSEK)

Nettoomsättning                                    6 155,8
Resultat efter finansiella poster382,7
Personbilar60,9
Lastbilar och bussar155,0
Hyvleri50,5
Skog61,3
Fastigheter63,3
Övrigt-8,3
Balansomslutning6 471,4
 
Avkastning på eget kapital %9,9
Avkastning på sysselsatt kapital %6,8
Soliditet %49,8
Andel riskbärande kapital %50,8
Nettoinvesteringar182,2
Antal anställda1351
Sverige1062
Norge289
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB