Årsringen

För att motivera till delaktighet, solidaritet och kostnadsmedvetenhet bland medarbetarna har Persson Invest en vinstandelsstiftelse, Årsringen. Vid en rörelsemarginal på över fyra procent avsätts medel till Årsringen. Medarbetarna blir då berättigade till andelar.

Från 59 års ålder kan var och en av medarbetarna göra uttag från Årsringen under förutsättning att andelarna varit avsatta i minst fem år. Andelarna utgår till tillsvidareanställda i förhållande till arbetad tid och i övrigt lika för alla.

Ju bättre resultat, desto högre avsättning till Årsringen. Maximalt årligt belopp är 20 000 kronor per medarbetare.

Under åren 2007–2022 har Persson Invest avsatt 232 miljoner (inkl. löneskatt) kronor till Årsringen. 

Bjorn Rentzhog, VD och Koncernchef Persson Invest

Björn Rentzhog

VD och Koncernchef

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB