Styrelse

Från vänster: Björn Rentzhog, koncernchef, i styrelsen sedan 2011; Mats Svensson, styrelseordförande och delägare av Holiday Club Sport and Spa Hotels, extern ledamot (2008); Emma Warg, skribent och delägare (2005); Torstein Sandven, helikopterpilot (2018); Marja Persson, student och delägare, adjungerad styrelseledamot; Bob Persson, ordförande i styrelsen och delägare (1977); Jenny Rosberg, VD/ägare Ropa Management, extern ledamot (2017); Mattias Warg, journalist och delägare, adjungerad; Ronny Bergsköld, Wist Last & Buss, arbetstagarrepresentant för Metall (2011) samt Åsa Bergman, koncernchef Sweco och extern ledamot (2013).

Saknas på bilden gör suppleant Anna Isaksson, Valbo trä, arbetstagarrepresentant för Unionen.

Bob Persson, Styrelseordförande

Bob Persson

Styrelseordförande

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB